دوچرخه

وقت ِ بیکاری

سر ِ چهار راه ِ دست خط های ِ تایپی ،

کلاهم را پهن میکنم

تا شعری .. 

               آوازی ..

                             سرودی ..

                              برای ِ همین روز های ِ بی کاری 

                                                                 گدایی کنم .. !


پ.ن : حرف ِ آخر ..

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت۱۳۹۰ساعت 18:11  نویسنده  ريحانه شريفي  | 

 

       دلم برای صدایت تنگ می شود

    گهگاهی نفسهایم را حبس می کنم

         شاید آهی، ناله ای، نفرینی

         از سوی پسکوچه های قلبم،

             ـ به نشانی خانه تو ـ

                        بیاید

               آخر حرفی بزن...

 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۶ اردیبهشت۱۳۹۰ساعت 18:34  نویسنده  فرزانه جعفری  | 


مرا از آب با صد ناز و اجرا

رساندی بر جواب ِ صد معما

کنارم بودی و گفتی که بابا

سر ِ خط نقطه ها دارد و پهنا

تو گفتی تا نویسم توی ِ دفتر

سه بار از روی ِ تصمیمات ِ کبری

تو بودی یاد ِ من دادی که هرشب

نویسم جمله ها با خط ِ خوانا

تویی آنکس که با خودکار "آبی ..

نگا میکرد مشق ِ درس ِ املا

معلم میم ِ تو یک ماه ِ تام است

تویی یک نور ِ روشن در ره ِ ما ...


پ.ن : روز معلم مبارک ..

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۲ اردیبهشت۱۳۹۰ساعت 18:26  نویسنده  ريحانه شريفي  | 

 

کم آوردم حرف ها را

برای ِ تکمیل ِ حرف ِ آخر ِ واژه ی ِ آخر ؛ سکو .. ــ ..

یک " ت " به من قرض دهید !

همین و  تــ ــ مام .. !

 

+ میدونم تکراری بود ، گذاشتم که بگم هستم ..!!

+ نوشتنم هم نمیومد ..

+ شعر ۱ یا شعر ۲ یا هیچکدوم ؟؟!!  من زدم ۱ و ۲ !!

+ نوشته شده در  شنبه ۳ اردیبهشت۱۳۹۰ساعت 19:20  نویسنده  ريحانه شريفي  | 

دنیا از آخرین باری که دوستش داشتم،خیلی عوض شده است

تا دیروز حدس هایم درست بود:

مهتاب عاشق بود،

مرداب دلتنگ

رود هم یک چیزهایی زمزمه میکرد،شبیه شعرهای عاشقانه چند خطی

فکر نمی کردم امروز،مسخره باشد اگر با شمعدانی ها حرف بزنم

ولی همه چیز انگار رنگ عوض کرده،

حالا که مرغ عشق ها قارقار می کنند

انتظار داری، غرغر نکنم؟

+یک پیشنهاد دوستانه میکنم، تو را به جان هرکی دوست داشتید گوش کنید.رسول یونان نخوانید، آی با شمام!رسول یونان آدم را از این رو به آن رو می کند. همه شور غزلم را ازم گرفت.حرف هام تازگی ها سپید شده اند.باید بجنبم تا دیر نشده.غزل دارد از دور برایم دست تکان میدهد.نذر کردم اگر برگشت،یونان را ته قفسه کتاب هام قایم کنم!

+ نوشته شده در  جمعه ۲ اردیبهشت۱۳۹۰ساعت 22:45  نویسنده  الهه صابر  |