دوچرخه

یک لباسشویی ام

می چرخم

و هیچ ارانیومی غنی نمیشود

تهی می شوند

لباس ها

از بوی تنت

و من روزی از تهی شدن

هیروشیما خواهم شد

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۲ دی۱۳۹۳ساعت 0:53  نویسنده  علی مرسلی 

اینجا عشق را قاچی می‌فروشند
من قائل به تمامیت هستم
تمامی ِ تو...

+ نوشته شده در  شنبه ۲۹ شهریور۱۳۹۳ساعت 20:27  نویسنده  علی غنمی جابر  | 

غزه، تو بودی

  و اشک هایت،

استهزای گنبد کبود زیر چشمانت 

مشت ها را کاغذ بلعید

و قیچی ها 

طعمه سنگ ها شدند...

*

بیا برگردیم

به جایی که می دانیم، هرگز نبوده است

بیا بخندیم

به پیرمرد کوری که 

چشمهایش...

خوراک کلاغ ها شده

بیا ... ندانیم ...نفهمیم ...

چه بر سرمان می آید

ودکا بخوریم

 و تا انتها...

برقصیم 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۸ مرداد۱۳۹۳ساعت 20:26  نویسنده  علی مرسلی 

من روز پایین آمدن از آسمان را

از قبل تر ها تا قیامت دوست دارم

بانو به جز سادات و سید های عالم

من هم شما را بی نهایت دوست دارم
دنباله هم دارد
+ نوشته شده در  یکشنبه ۳۱ فروردین۱۳۹۳ساعت 7:35  نویسنده  مهدیه موسی زاده  | 

سایه
خسته‌ست
و دیگر نمی‌خواهد
روی دیوارِ تنهاییِ خانه‌ی متروکه‌ام
مصلوب باشد

صندوق نامه‌هایم امروز
سردتر از همیشه بود.
سایه‌ام
اینطور نوشته بود:
تا اطلاع ثانوی
به مرخصی می‌روم
زیرا
قلبی که مرده است
سایه نمی‌خواهد...

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۲ساعت 17:21  نویسنده  علی غنمی جابر  | 

من گیج تماشای غضب های تو هستم

زندانی هر روز طلب های تو هستم

جای نگرانی پس از این نیست عزیزم

من مخترع خنده ی لب های تو هستم

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳ بهمن۱۳۹۲ساعت 17:35  نویسنده  الهه صابر  | 

اپوزیسیون سوریه را

اپیلاسیون روسیه

می‌خوانم...

+ نوشته شده در  یکشنبه ۶ بهمن۱۳۹۲ساعت 12:10  نویسنده  علی غنمی جابر  | 

- ...مردم دروغ می گویند و من سکوت می کنم

گناه کتمان بیشتر است یا دروغ؟ -

دلم می خواست بگویم دوستت دارم

اما این فکرها نمی گذاشت!

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲ بهمن۱۳۹۲ساعت 22:29  نویسنده  الهه صابر  | 

دستانش لای موهایم

من یک گربه‌ی کوچک...

+ نوشته شده در  شنبه ۱۴ دی۱۳۹۲ساعت 16:29  نویسنده  علی غنمی جابر  | 

شما می دانید

سر حرفم ایستاده ام

و خواهم ایستاد

به محبوبم قول داده ام

که بیست سال زندگی خواهم کرد

دشمنانم خوشحال نشوند

که بیست سال دیگر نیستم

اصلا معلوم نیست

که این بیست سال را

از کی شروع خواهم کرد!

 

 

--> شعرهای عزیز نسین/برگردان رسول یونان/نشر مشکی

 

 

***

چرا انقد اینجا سوت و کوره؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۰ آذر۱۳۹۲ساعت 18:36  نویسنده  الهه صابر  |